Izdavačka kuća FILIP VIŠNJIĆ · Francuska 7 · 11000 Beograd · +381 69 488 45 84

Izdavačka kuća FILIP VIŠNJIĆ zadržava pravo da naslovi u pripremi budu promenjeni do dana izdavanja.

Ruska revolucija filip visnjic

Epski prikaz jednog od najznačajnijih i najpotresnijih događaja ruske i evropske istorije u, po mnogima, najboljoj knjizi o Ruskoj revoluciji. Ova priznata i za neke kontroverzna hronika dešavanja u carskoj Rusiji i kasnije SSSR-u, detaljno opisuje svu moralnu, političku i socijalnu katastrofu države i naroda, te argumentovano iznosi tezu da su revolucionarne težnje i akcije imali elemente pravog državnog udara, osuđujući marksističko vođstvo i Lenjina za taj period obeležen terorom.
Prikaz boljševičkog pokreta kao, u osnovi, protofašističkog, koji je za prvih pet godina vladavine pobio 12 miliona ljudi i desetostruko umanjio industrijsku proizvodnju (a čiji je cilj, po rečima Lea Trockog, bio da se „svrgne ceo svet“), drastično se razlikuje od poslovičnih prikaza motiva i ideala revolucije kao humanističkih, što je podiglo dosta prašine u zemljama u kojima je objavljena. Međutim, Pajps uverljivo obrazlaže postavku da se radilo o intelektualnom, a ne klasnom ustanku, dok uravnotežen prikaz dešavanja koji su šokirali svet (u periodu od 1871. do 1920), donosi čitav niz novih informacija, poput one o poreklu često zanemarivane Februarske revolucije.
Precizan, sveobuhvatan, logičan i veoma racionalan pristup autora koji se ne libi da iznese svoje zaključke, lišava čitaoca bilo kakvih iluzija po pitanju prirode kataklizme koju je donela revolucija i za to plaćene cene, nudeći mu sijaset informacija za sticanje prave slike o užasnom ishodu ovog eksperimenta. Knjiga ne predstavlja „zašećereni prikaz” zbivanja, niti romantizuje lidere, diktatore i političke sisteme u njihovim pokušajima da „nužnim metodama” dođu na vlast.

Mobi Dik filip visnjic

Možda i ponajbolji roman američke književnosti, knjiga koja svoj mitotvorački status duguje činjenici da istovremeno predstavlja i najomiljenije i najomraženije delo čitaocima širom sveta. Renesansno bogata i krcata terminima i znanjem, baroknog stila, knjiga zahteva i traži puno, a zauzvrat nudi mnogostruko više. Epska priča o potrazi kapetana Ahaba sa kitom koji ga je ostavio bez noge, predstavlja samo potku preko koje je Melvil, manirom vrhunskih zanatlija, ispričao složenu povest o morima, bićima unutar njih, geografiji, etnologiji, biologiji, mitologiji, leksikografiji i svemu drugom vezano za temu njegove knjige.
Sama potraga s vremenom poprima dimenzije opsesije, pa storija o ukletom kapetanu Ahabu predstavlja i dijaboličnu studiju o tome kako čovek postaje fanatik. No, to je takođe i svojevrsna himna demokratiji, u kojoj se posada Ahabove krstaške misije bori rame uz rame kako bi savladala sve nedaće tokom puta, ne bi li, bez obzira na pojedinačno poreklo i motive, svi bili kao jedan i da sačuvaju glave jedan drugome. Među njima je i Ismail, narator same price i običan mornar, ali i neobičan čitalac. Stilski meandričan, aluzivan, vulgaran, Ismail svoju priču predstavlja pre svega kao čin obrazovanja – u praksi o kitolovu, u umetnosti o pisanju.
Uz potpuno novi prevod na srpski jezik, knjiga je opremljena obimnim napomenama i kritičkim aparatom.

Bosnjaci na raskrscu filip visnjic

Današnji Bošnjaci su identitet koji se oblikuje u mnogim procesima kojima upravljaju i diktiraju verska hijerarhija moćnih diktatorskih, islamističkih društava i država, zatim diplomatska mašinerija Zapada i, na kraju, unutrašnji verski i politički faktor. Samo sredstvo bošnjačke nacionalne svest postao je i terorizam: to nije ni filozofija, ni pokret, već isključivo sredstvo kojim se pomoću ubistava, sakaćenja i ugrožavanja nevinih ljudi ostvaruje politička svrha.
Veliki broj organizacija iza kojih stoji SDA, pokriće su za nekonvencionalno delovanje i koordinisane akcije političkog, psihološko-propagandnog, oružanog i obaveštajnog karaktera protiv hrišćanskih političara, društava i država u susedstvu, a fanatične mudžahedinske i vehabijske grupe, državni agenti i širi islamistički pokret, uz podršku javnosti, politike i religije, osmišljavaju i realizuju političke i vojne ciljeve koje je, po njima, nemoguće postići u postdejtonskom miru, na redovnim političkim forumima. Kada su te svoje ambicije preneli na šire bojno polje čitave Evrope, privukli su pažnju i postali poznata metafora svetskog terorizma, iskopavši veliki jaz između sebe i drugih u načinu razumijevanja, šta su oni danas i šta je uopšte bošnjački identitet; kojoj civilizaciji pripadaju; šta znaju o sebi…

O revoluciji filip visnjic

Čuvena jevrejska teoretičarka društva opisuje principe u osnovi svake revolucije, sa fokusom na Francusku (1789) i Američku (1776), paralelno pokazujući kako su se revolucionarna teorija i praksa razvijale. Odbacujući tezu mnogobrojnih levičara kako je ona američka revolucija bila uspešnija iz razloga što su vođe Francuske revolucije odustale od koncepta slobode i priklone se težnjama masa, Arentova predviđa promenu odnosa paradigme između rata i revolucije, kao i krucijalne promene u samim međunarodnim odnosima, dodeljujući revoluciji kjučnu ulogu u eksplozivnoj budućnosti.

Buducnost demokratije filip visnjic

Jedan od najznačajnijih italijanskih društvenih teoretičara u periodu posle Drugog svetskog rata, zatvaran u vreme Musolionija, Norberto Bobio posebno se istakao analizom stanja demokratije u savremenom svetu. Budućnost demokratije predstavlja briljantnu analizu rizika koje u današnjem društvu snose teško ukorenjena demokratska pravila igre, što je svakako tema koja je aktuelnija nego ikada ranije.

Areopagitika i drugi spisi o gradjanskim slobodama filip visnjic

Dobivši ime po legendarnom atinskom sudu i spisu drevnog govornika Isokrata, ovaj značajan esej pisca iz njegovog srednjeg perioda stvaralaštva, vodi pionirsku borbu za priznanje teze da bez prava na slobodu štampe, koja je tada još bila u povoju, i govora, nema ni napretka društva. Naprotiv, istorija nas uči da su društva bez dozvoljene opozicije uvek bila osuđena na propast.