Izdavačka kuća FILIP VIŠNJIĆ · Francuska 7 · 11000 Beograd · +381 69 488 45 84

MILAN GROL

1,000.00 дин.

Autor: Mira Radojević
Žanr: Publicistika
Biblioteka: Posebna izdanja
Broj strana: 350
Pismo: Ćirilica
Povez: Tvrdi
ISBN: 978-86-6309-034-7

„I pored toliko brojnih tekstova, zabeležaka i sećanja, a na drugoj strani mnoštva istorijskih izvora, nastalih kao posledica, njegove svestrane intelektualne i radne ličnosti, celovita biografija Milana Grola još nije napisana. To nije ni ova knjiga koju predajemo istoričarima i drugim eventualno zainteresovanim čitaocima. Njome je samo učinjen jedan pokušaj da se prikaže i naučno protumači politička delatnost Milana Grola tokom četiri višestruko različita perioda njegovog života: Prvog svetskog rata, razdoblja između svetskih ratova, Drugog svetskog rata i kratkog posleratnog doba (…) Nadamo se, takođe, da će se iz brojnih citata barem nazreti ti komplikovani intelektualni i emotivni svetovi, koje je stvarao u sebi, a koji mu celog života nisu davali mira, sileći ga na neprestano mučenje sa samim sobom.

Autorka knjige Mira Radojević nastavnik je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i član je Odbora za istoriju XX veka SANU, Uređivačkih odbora Srpske enciklopedije i Srpskog biografskog rečnika, a proučava istoriju jugoslovenske ideje, srpsko-hrvatske odnose, probleme demokratije i parlamentarizma, delovanje građanskih političkih stranaka, ulogu političke i intelektualne elite, posleratnu jugoslovensku emigraciju. Objavila je, između ostalog, monografije „Udružena opozicija 1935–1939”, „Srbija u Velikom ratu 1914–1918”.